Kursai praradusiems teisę vairuoti

Started on January 1, 1970

Kursai praradusiems teisę vairuoti

PAŽEIDUS KELIŲ EISMO TAISYKLES (KET) PAPILDOMAS MOKYMAS PRIVALOMAS VAIRUOTOJAMS:

Pažeidus KET neturint 2 metų vairavimo stažo. Atvejai kai asmuo privalo išklausyti papildomus kursus:

 • reguliavimo signalų nepaisymas ar įspėjamūjų signalų netinkamas naudojimas
 • pažeidimai lenkiant
 • pavojingas manevravimas sankryžose
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais
 • nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h
 • nustačius lenvą neblaivumo laipsnį (nuo 0 promilės iki 0,4 promilės)
 • taip pat sukėlusi eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata
 • pėsčiūjų nepraleidimas
 • naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant

PRARADUS TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ DĖL KET PAŽEIDIMŲ.

Mokymo kursą sudaro:

 • ne trumpesnis kaip 45 minutes individualus mokymo įstaigos psichologės ir asmens padariusio pažeidimą pokalbis apie padarytą KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • išklausyti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės vairuotojų mokytojo (dėstytojo)  vedamą teorijos kursą apie KET naujoves, pakeitimus ir kitus aktualius klausimus, eklogišką ir saugų vairavimą;
 • išklausyti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą apie asmens bruožų, stereotipų daromą įtaką vairavimui , vairavimo elgesį ir kultųrą kelyje, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų naudojimo pasekmes ;
 • su vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinę pamoką aptariant ekologiško, ekonomiško ir saugaus vairavimo principus, išanalizuoti ir pataisyti daromas pasikartojančias klaidas.
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

REGISTRACIJA:

Vairuotojas, ateidamas mokytis, turi turėti:

 • Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.